De mentor als contactpersoon

De mentor als contactpersoon

De mentor van uw leerling
We vinden het belangrijk dat leerlingen zich op school prettig en veilig voelen. De mentor neemt een belangrijke plaats binnen de begeleiding van de leerlingen in. De mentor is degene die het grootste gedeelte van de begeleiding voor zijn rekening neemt. De voornaamste bezigheden van de mentor zijn: 

We streven naar een tweejarig mentoraat waardoor u een goed contact kunt opbouwen met de mentor.   

Contactmomenten
In de eerste maand van het nieuwe schooljaar hebben we een ouderavond. Hier krijgt u informatie van de mentor over onze school, de begeleiding, de rapporten etc. Bij het eerste en tweede rapport komt u met uw kind voor een gesprek bij de mentor om het rapport te bespreken. 

Portal
Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een gebruikersnaam en wachtwoord voor de portal van het Dollardcollege. Op de portal kunt u informatie over onze school vinden, zoals de geplande activiteiten, vrije dagen, foto’s, etc. Ook kunt u de resultaten en absentie van uw kind zien.