Je vakken

Je vakken

Als je op het Dollard College begint, dan kom je eerst in de onderbouw, de eerste twee jaren van de school.  In de onderbouw kijken de leraren goed naar wat jij kunt. Als de leerstof te moeilijk is, doe je een stapje terug. Gaat het je gemakkelijk af, dan kun je een werk doen op een niveau hoger of zelfs helemaal opstromen. Zo werk je altijd op je eigen niveau en in je eigen tempo.

De meeste vakken beginnen al in de eerste klas. Andere vakken zoals natuur- en scheikunde en economie krijg je pas in de tweede. Naast het maken van oefeningen en het leren van de stof moet je vaak ook iets leren doen. Bijvoorbeeld iets vertellen in het Engels of Frans. Of onderzoek doen met een microscoop. 

De kernvakken zijn Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast heeft iedereen geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Verzorging en techniek horen er ook bij, net als beeldende vorming (BV) en lichamelijke opvoeding (LO). Als je kader, mavo, havo of vwo gaat doen heb je ook Duits als vreemde taal. In klas 2 komt daar nog natuur- en scheikunde bij en economie voor mavo. 

   

Je vakken