Begeleiding

Begeleiding

We vinden het heel belangrijk dat je je op school prettig en veilig voelt en dat het goed met je gaat. Stel dat het even niet zo lekker loopt, bij wie kun je dan terecht? 

Je mentor
Je eerste contactpersoon voor vragen of hulp is je mentor. Hij/zij kan met jou praten over je cijfers, het leren, maar ook als het even niet zo lekker loopt thuis bijvoorbeeld. 

Dyslexiebegeleiding
Iedereen wordt in het begin van klas 1 getest op dyslexie. Als het handig is, kan meneer Lahpor je wekelijks helpen met tips voor het leren, het plannen van je huiswerk en je agendagebruik.

Schoolmaatschappelijk werk
Bij persoonlijke problemen kun je die met je mentor bespreken. Als het je mentor niet lukt om ze met je op te lossen dan kunnen we je aanmelden bij onze schoolmaatschappelijk werkster, mevrouw de Jonge. We werken hierin samen met Stichting de Badde. Mevrouw de Jonge is elke week een dag bij ons op school. 

Orthopedagoog
Bij leer- of ontwikkelingsproblemen komt de orthopedagoog in beeld. Dit gaat in overleg met de mentor en de onderbouwco√∂rdinator. 

Vertrouwenspersoon
Op school zijn twee vertrouwenspersonen bij wie je terecht kunt. Meneer van Dam en mevrouw Koster helpen je als je ergens mee zit en dat niet bij een ander kwijt kunt. 

Ondersteuningsteam
Vestiging Pekela heeft een ondersteuningsteam. Deze bestaat uit minimaal twee docenten die zich hebben gespecialiseerd om leerlingen met leer- en/of sociaal emotionele problematiek te kunnen begeleiden. De taak van het ondersteuningsteam is om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en een eventueel vervolgtraject voor de leerlingen in beeld te brengen.